Oferta : Generator liczb pseudolosowych

generator liczb pseudolosowych jest narzędziem służącym do szybkiego generowania ciągów znaków które mogą służyć między innymi jako hasła, ciągi mogą składać się z wielkich i małych znaków alfabetu łacińskiego oraz cyfr systemu binarnego, ósemkowego, dziesiętnego, czy szesnastkowego. Mogą zawierać również znaki specjalne.